Majlis Perbandaran Kajang
Majlis Perwakilan Penduduk (MPP)